Op deze pagina vind je alle informatie over de vertrouwenspersoon en verschillende protocollen en gedragsregels.

Op 28 september 2015 hebben we in de Groepsraad van Scouting Welverro ons te houden aan de omgangsregels en de gedragscode. Deze hebben we opgesteld naar voorbeeld van stukken uit het project ‘In Veilige Handen’. 

Sinds een aantal jaar vraagt Scouting Welverro voor elke vrijwilliger een VOG aan, een Verklaring Omtrent gedrag. Steeds meer organisaties die met jeugd werken stellen een VOG als voorwaarde om binnen het jeugdwerk actief te mogen zijn. Scouting Nederland heeft de VOG verplicht gesteld voor alle stafleden, bestuursleden en andere kaderleden die binnen Scouting actief zijn. De vereniging vraag de VOG aan, het ministerie van Veiligheid en Justitie doet onderzoek naar iemands gedrag. Vervolgens geven zij een VOG af, ten teken dat er niets in de registers van het ministerie bekend is qua crimineel of anderszins strafbaar gedrag, wat eventueel het functioneren binnen een organisatie als Welverro in de weg zou kunnen staan.

Via Het project ‘In Veilige Handen’, hebben we handvatten gekregen om de sociale omgeving binnen Scouting Welverro veiliger te maken. De VOG is daar één onderdeel van. Daarnaast hebben we een gedragscode en omgangsregels afgesproken met elkaar. Ook is er een meldprotocol vastgesteld, dit handelt over (vermoedens) van seksueel overschrijdend gedrag, door leden van Scouting Welverro. 

De gedragscode wordt getekend door alle vrijwilligers. De omgangsregels gelden voor alle leden van Scouting Welverro.

  • Klik hier voor de Omgangsregels (voor alle leden).
  • Klik hier voor de Gedragscode (voor alle vrijwilligers).
  • Klik hier hier voor het meldprotocol.

Vertrouwenspersoon

Een andere stap, naast de afspraken in de regels en protocollen, hebben we ook sinds voorjaar 2015 een vertrouwenspersoon. In ons geval is dat Els van der Hoorn.

Kun je met iets niet terecht bij de staf of het bestuur, maar je wilt het wel bespreekbaar maken, dan kun je de vertrouwenspersoon bellen, mailen of gewoon aanspreken. Zij zal naar je verhaal luisteren en samen met je bespreken wat er aan gedaan kan worden. Samen zet je stappen om je klacht of je dringende vraag bespreekbaar te maken bij de juiste mensen binnen Welverro.

Klik hier om meer te weten over Els en om eventueel in contact te komen met de vertrouwenspersoon.